Vår affärsmodell

Beställare och leverantörer.

Alla företag skapar först ett beställarkonto.

Därefter gör vi en kreditupplysning och godkänner vår nya Vebcab-partner.
Med Beställarkontot kan göra obegränsade sök och bokningar
av både entreprenadmaskiner, lastbilar, yrkesarbetare och tjänstemän i vårt leverantörsnätverk.

Uppgradera till leverantörskonto.

  • Skapa annonser och marknadsför era maskinresurser , utan bindningstider.
  • Varje annons är unik och anpassad efter respektive maskin/lastbil på företaget.

Vencab är en tjänst som finansieras via bland annat reklamintäkter. En framtida betalningsmodell kommer att utformas tillsammans med våra användare.

Ett framtida alternativ vore att leverantörer fritt ska kunna välja mellan fast avgift / 6% pålägg.

  • Fast avgift per annons/årsavgift - Leverantörer fakturerar då direkt till beställare på jobb förmedlade via Vencab.
  • 6 % pålägg - innebär att leverantörer kostnadsfritt kan lägga in obegränsat antal annonser i Vencabs kontaktnät. Vencab står för fakturering och säkerhet gentemot beställare mot 6 % pålägg. Gäller endast jobb förmedlade via Vencab. Ett helt transparent upplägg där alla inblandade parter har insyn i prisbilden som respektive leverantör själv sätter.