Vår affärsmodell

Inkörningsperiod 2019–2020 = Helt kostnadsfritt

Beställare och leverantörer.

Alla företag skapar först ett beställarkonto.

Därefter gör vi en kreditupplysning och godkänner vår nya Vebcab-partner.
Beställarkontot är kostnadsfritt och man kan göra obegränsade sök och bokningar
av både entreprenadmaskiner och lastbilar i vårt leverantörsnätverk.

Uppgradera till leverantörskonto.

Helt kostnadsfritt

  • Skapa annonser och marknadsför era fordon kostnadsfritt 2020 ut, utan bindningstider.
  • Varje annons är unik och anpassad efter respektive maskin/lastbil på företaget.

Från 2021

Månadsavgift eller 5 % pålägg

Möjligt att över tid fritt välja mellan dessa båda alternativ för respektive annons.

  • Fast avgift på 280 kr i månaden per annons - Leverantörer fakturerar då direkt till beställare på jobb förmedlade via Vencab. Avgiften faktureras kvartalsvis.
  • 5 % pålägg - innebär att leverantörer kostnadsfritt kan lägga in obegränsat antal annonser i Vencabs kontaktnät. Vencab står för fakturering och säkerhet gentemot beställare mot 5 % pålägg. Gäller endast jobb förmedlade via Vencab. Ett helt transparent upplägg där alla inblandade parter har insyn i prisbilden som respektive leverantör själv sätter.

Våra olika betalningsmodeller är framtagna tillsammans med våra användare och kommer att börja gälla från Januari 2021.
Från December 2020 kommer det vara möjligt att i respektive annons kunna välja mellan fast avgift / 5 % pålägg. Beställare kommer att kunna se vilket av alternativen som gäller innan en bokning genomförs.

Fakturaadress: Vencab AB, Landövägen 417, 291 69 Fjälkinge.