Om Vencab

Anläggningsbranschen präglas i dag av många problem inom både kommunikation och organisation. Vencab underlättar vardagen för oss maskinentreprenörer. Vår söktjänst skapar nya bättre vägar till samarbeten, detta gör vi digitalt och utan kostsamma mellanhänder som tar procentandelar av eran timpeng. Vencab kan med sina smarta kopplingar och funktioner optimera så att rätt maskiner/lastbilar och förare blir tillgängliga för rätt projekt, både vad gäller utrustning, kompetens och geografiskt område. På så vis kan vi minimera pendlingsavstånd och tomkörningar.

Vi erbjuder ett helt oberoende och transparent system där villkoren är dem samma för alla anslutna företag. Leverantörer fakturerar direkt till beställare, där ni själva kommer överens om priset, vi står endast för matchningen. Ett lättförståeligt upplägg där kunderna har kontrollen.

Själva kärnan i systemet är vår kalenderfunktion, varje fordon har sin egen unika kalender som styr så att leverantören blir tillgänglig för beställarens sök endast under dem lediga perioderna. Beställare kan efter matchning reservera en period i leverantörens kalender som i sin tur kan välja att bekräfta bokningen. En ”självbokande” kalender.

Som Vencab-partner kan ni känna er trygga då alla företag som vi samarbetar med blir löpande kontrollerade gällande kreditvärdighet och giltig F-Skattsedel.

Vår plattform fungerar lika bra för dem stora åkerierna som för det enskilda maskinföretaget.
Vencab utvecklas och drivs idag tillsammans med entreprenörer och företag som delar våran vision om att förbättra branschen och skapa effektivare vägar till samarbete.