Allmänna vilkor

Denna tjänst tillhandahålls av Vencab AB (”Vencab”) med organisationsnummer 559166-7935.
Vencab skapar enklare vägar till samarbete och fungerar som bron mellan beställare och leverantörer. Vårt område är inom anläggningsbranschen. Våra anslutna kunder är företag som vill hyra eller hyra ut entreprenadmaskiner/lastbilar löpande gällande kr/h eller kr/ton antingen med eller utan förare. Privatpersoner kan ej ansluta sig till Vencab.

Vi förenklar kontakten här emellan, och har som målsättning att leverantörer effektivt ska nå ut med sina tjänster till beställare och därmed undvika tomkörningar och stillestånd. Likaså underlättar vi för beställare att få tag på lediga leverantörer utan dyra mellanhänder.

Alla våra anslutna företag blir kontrollerade gällande kreditvärdighet, giltig F-skattsedel, betalningsanmärkningar med mera. Företag som inte lever upp till Vencabs villkor eller på annat sätt missköter sig blir uteslutna.
Vencab inget ansvar för fakturering mellan beställare och leverantörer och därmed heller inget procentpålägg här emellan. Vi står endast för matchningen mellan våra kunder, detta för att kunna erbjuda en så effektiv, funktionell och billig tjänst som möjligt.

Vencab utesluter kunder som på ett eller annat sätt missköter sig och vi får kännedom om detta.
Vencab är ej part i de avtal eller överenskommelser som kan uppstå mellan användare av vår plattform och ansvarar därför heller inte för brist, skada eller annan tvist som kan uppstå som följd av detta.

Vencab förbehåller sig rätten att neka publicering eller ta bort redan publicerat material som kan misstänkas vara olagligt, stötande eller på annat sätt olämpligt i förhållande till den verksamhet som Vencab bedriver.

Genom registrering av företagsuppgifter och andra uppgifter på Vencab.se så ger användaren sitt samtycke till att Vencab i den mening som avses i dataskyddsförordningen (GDPR) behandlar dessa i syfte att tillhandahålla tjänster kopplade till webbsidan Vencab.se.