Personuppgiftspolicy

Vi på Vencab skyddar våra kunders uppgifter och tar hänsyn till din integritet. Det är därför viktigt för oss att du får reda på vilken information som vi samlar in om dig och på vilket sätt vi använder denna informationen.

Vi bevarar era personuppgifter på ett omsorgsfullt sätt där ni är skyddade och där vi garanterar att behandlingen följer gällande dataskyddsregler samt Vencabs interna riktlinjer och rutiner. Vi arbetar med löpande kontroller på Vencab där vi granskar att dessa regler följs.